Groeiagenda

De innovatieve provincie Zuid-Holland
Wij leven in een verandering van tijdperk in een razend complexe samenleving. In 2020 was de focus sterk gericht op de aanpak van de coronacrisis en het belang van een goede gezondheidszorg. Ondertussen ging onze aandacht ook naar andere urgente zaken, die onze samenleving en economie sterk (gaan) veranderen. Er komen grote maatschappelijke uitdagingen op ons af als het gaat om tegengaan van en aanpassen aan de klimaatverandering. Daar hoort een ingrijpende energietransitie bij. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat Zuid-Holland goed bereikbaar is, dat er voldoende huizen kunnen worden gebouwd, dat onze leefomgeving veilig en schoon is en dat mensen de kans krijgen zich te ontwikkelen.

Onze economie bevindt zich in een interessante transitiefase, waarbij we als het ware surfen tussen de neergaande golf van het industriële tijdperk en de opgaande golf van de digitalisering. Het kan niet anders: wij moeten als samenleving en dus ook als economie ingrijpend en soms zelfs radicaal veranderen. Het is daarbij mijns inziens geen kwestie van ‘survival of the fittest’, zoals Darwin veelal geïnterpreteerd werd, maar ‘survival of the smartest’, wat hij bedoelde. Niet de sterkste zal het redden, maar diegene die zich het beste weet aan te passen.