Ondermijning

Complexe problematiek ondermijning met elkaar aanpakken
Een thema dat afgelopen jaar meer op mijn radar is gekomen, is ondermijning. Ondermijning gaat over de verwevenheid van boven- en onderwereld. Criminelen maken gebruik van diensten van de bovenwereld, wat de samenleving beïnvloedt: het gevoel van veiligheid en leefbaarheid neemt af en normen vervagen. In Zuid-Holland is de aanpak van ondermijning niet ineens afgelopen jaar ontstaan. Sterker nog: de meeste gemeenten hebben al jaren beleid voor het tegengaan van ondermijning. Sinds een jaar of twee wordt er door gemeenten ook echt intensief samengewerkt met allerlei relevante partners als de politie, het Openbaar Ministerie en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC).