Veiligheidsregio’s

Centraal bij aanpak coronacrisis
Voor het organiseren en garanderen van de veiligheid van alle inwoners in Nederland, zijn er veiligheidsregio’s. Dat zijn per regio samenwerkingsverbanden tussen allerlei belangrijke spelers die komen kijken bij een crisis of ramp: de politie, brandweer, de gemeentelijke hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de gemeenten van elke regio. Daarnaast werkt de veiligheidsregio ook samen met defensie, de provincie, Rijkswaterstaat, waterschappen, zorginstellingen en nog vele andere partners. 

In 2020 kwamen de veiligheidsregio’s bijna dagelijks in het nieuws omdat zij de verantwoordelijkheid droegen voor de regionale en lokale aanpak van de coronacrisis in heel het land. Bij iedereen werd ineens duidelijk dat er in hun eigen gemeenten een GGD is en dat alle GGD’s op regionaal niveau met elkaar in contact stonden voor de aanpak van de besmettingen en het testen. En dat de burgemeesters aan de lat stonden om zorg te dragen voor een goede naleving van de maatregelen in hun gemeenten.